Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15747
Registrert 05.09.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 07.01.2019
Slutt 20.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Vegard Gallefoss Vangsnes
Kontakt telefon 23440082
Arbeidets art Oppgradering av eksisterende VA anlegg. Separering av eksisterende avløpfelles til spillvann og overvann. Øke dimensjon på vannledning. Arbeidet skal gjennomføres ved graving, mulig behov for pigging av fjell.