Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15695
Registrert 29.08.2018
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 20.09.2018
Slutt 23.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Arild Blekken
Kontakt telefon 91828523
Arbeidets art Tiltaket omfatter alternativ trase for lavspent kabler for Hafslund Nett pga. mange kabler i fortau relatert til plan 15424.