Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15628
Registrert 21.08.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2018
Slutt 28.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kirsti Bjartnes
Kontakt telefon 93626527
Arbeidets art Omlegging av spillvann og overvannsledning for å tilrettelegge for ekstern utbyggers tiltak.