Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15582
Registrert 14.08.2018
Firma Fortum Oslo Varme AS
Start 14.09.2018
Slutt 29.03.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Håkon Saugnes
Kontakt telefon 98255415
Arbeidets art Sandakerveien 16 skal ha fjernvarme. Dette medfører å bygge ca 60 m distribusjonsledning nordfra og mot krysset Sandakerveien - Oscar Braatens gate. Sandakerveien inneholder mye infrastruktur allerede og det vil ikke være mulig å bygge nytt uten at vi får aksept for avvik fra avstandskrav. Vi hr foreslått å legge ledning i kjørefelt, og da vil vi ikke klare avstandskrav til VA. Alternativt kan vi legge rørene i østre fortau. Vi ber om tilbakemelding på dette fra ledningseiere, spesielt Hafslund og Oslo komm VAV.