Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15557
Registrert 08.08.2018
Firma Fortum Oslo Varme AS
Start 03.06.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tormod Kvarme
Kontakt telefon +47 916 09 352
Arbeidets art Nybygg Dælenenggata 24 ønsker fjernvarme til planlagt fedigstillelse av bygg nov 2019