Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15557
Registrert 08.08.2018
Firma Fortum Oslo Varme AS
Start 03.06.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tormod Kvarme
Kontakt telefon 91609352
Arbeidets art Nybygg Dælenenggata 24 ønsker fjernvarme til planlagt fedigstillelse av bygg nov 2019