Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15476
Registrert 10.04.2019
Firma Geomatikk
Start 01.05.2019
Slutt 31.07.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Flytting og nyetablering av fortau. Totalt lengde på fortau ca. 60 meter.