Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15424
Registrert 27.06.2018
Firma Geomatikk AS
Start 13.08.2018
Slutt 23.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Regine Krefting
Kontakt telefon 91509146
Arbeidets art Tiltaket omfatter offentlig opparbeidelse av fortau og VA arbeider ifm. boligprosjekt