Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15253
Registrert 04.03.2019
Firma Geomatikk AS
Start 11.03.2019
Slutt 15.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Etablering av adkomstvei til parkering/idrettsanlegg samt parallell gang-/sykkelvei, støttemurer etc. Justering/flytting av eksisterende høyspent samt ny 132kV, veilys, lavspenning, fiber, kummer og VA. Etablere ny kabeltrasé, SF, OV, veilys med jordkabel. Demontasje/fjerning av eksisterende lyktestolper med luftspenn Ombygning/flytting av krysset Wetlesens vei/Plogveien. Etablering av nye kummer og VL, Wetlesens vei – Plogveien (Mulig egen KGrav fra VAV) Beplantning og tilsåing.