Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15240
Registrert 01.06.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.04.2019
Slutt 01.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ann-Kristin Johnsrud
Kontakt telefon 23440143
Arbeidets art Utblokking av eksiterende 125 og 150 mm hovedvannledning i Kopperudsvei 1 til 5E. Denne strekningen utgjør omtrent 140 m. Dette er et NoDig-prosjekt, men blir behov for graving på stikkledningspåkoblinger (vann), ved kumpunkter og innførings- og mottaksgrop.