Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15214
Registrert 28.05.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.07.2018
Slutt 28.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Legge ny vannledning mellom kum 359660 og 280496. AF ledninger blir ikke berørt. Gammel vannledning nedlegges. Konvensjonell graving. To eksisterende kummer (359660 og 280496) blir delvis ombygd.