Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15174
Registrert 18.12.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 15.06.2020
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Østgårdsgjelten
Kontakt telefon 98255450
Arbeidets art Ryenkrysset, Enebakkveien, Oluf Onsums vei og Solfjellshøgda. Erstatte gamle 11 kV jordkabler med nye samt legge 2 nye kabler som forberedelse av forsterkning av nettet fra Abildsø transformatorstasjon. Nye jordkabler legges i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei langs Enebakveien. Statens vegvesen står for planlegging og utføring av denne og våre kabler er med i dette. Legging av kabler utenom dette prosjektet planlegges og utføres av HN. Tiltaket berører i hovedsak bare eksisterende traséer. Kabler som legges i dag har større tverrsnitt enn de gamle kablene. I dag legges kabler med dimensjon 3x1x400 mm2. (3 ledere, snodd) Dette gjør at de aller fleste rør (110 mm) som i dag ligger i veikryssinger er for små. Det finnes i dag en kabeltype 1x3x400 mm2 (3-leder med felles kappe) med noe mindre ytre diameter som vi vurderer å benytte noen plasser. Kabler som i dag er ute av drift i gang- og sykkelveitrasé langs Enebakkveien fjernes hvis de blir avdekket. Kabler som er i drift og skal erstattes kan ikke fjernes.