Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14870
Registrert 05.03.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 06.08.2018
Slutt 30.03.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kathrine Dorthea Stokke Ruud
Kontakt telefon 45401499
Arbeidets art Det skal etableres 300mm VL mellom endekum i Dronning Blancas vei og ledningsanlegg i Bygdøyveien. Anlegget planlegges utført ved styrt boring med punktvise oppgravinger.