Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14748
Registrert 12.02.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 02.01.2019
Slutt 31.07.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ann-Kristin Johnsrud
Kontakt telefon 23440143
Arbeidets art Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og bygging av ny reduksjonskum RK171 Sandstuveien.