Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14679
Registrert 07.02.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.10.2018
Slutt 30.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Krystyna Kvistad
Kontakt telefon 97030214
Arbeidets art Vann- og avløpsetaten (VAV) planlegger å rehabilitere eksisterende vann og avløpsledninger i Hoffsjef Løvenskiolds vei 1-22 og Ullern Gårds vei 1-11. Traselengde er totalt 630 m. 230 AF ledning rehabiliteres med strømpe og 125 VL ledning blokkes ut og trekkes inn 180 PE100 SDR11. 7 eksisterende kummer fjernes og separeres ved å bygge nye kumgrupper.