Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14616
Registrert 12.11.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.05.2019
Slutt 01.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Det skal etableres nye vann- og avløpsledninger samt kummer ved bruk av konvensjonell graving i deler av Jarbakken samt i parkområdet langs Mærradalsbekken (se vedlagt planskisse).Det må påregnes redusert fremkommelighet i området under arbeidene. Det vil bli anleggsarbeider i parkområdet langs Mærradalsbekken. Dette vil berøre naturområder klassifisert som "svært viktig og viktig".