Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14299
Registrert 26.08.2019
Firma BYM Byromsprosjekter Oslo kommune
Start 02.09.2019
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Arild Mythen
Kontakt telefon 90086523
Arbeidets art Oppgradering av Olav Vs gate og Klingenberggata, etablering av gågate i nordre del, bredere fortau, trerekke, høy estetisk kvalitet, gatevarme,