Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14025
Registrert 29.06.2017
Firma Statens Vegvesen
Start 01.08.2019
Slutt 30.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ola Robøle
Kontakt telefon 41461578
Arbeidets art Breddeutvidelse av gsv til Sykkelveg med fortau. Ny trapp til/fra eksisterende gangbru over E18 mot Ferd stadion.