Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13713
Registrert 30.11.2018
Firma BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Start 14.01.2019
Slutt 29.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Katarina Young
Kontakt telefon 94787827
Arbeidets art Trikketraseen i Thorvald Meyers gate skal oppgraderes, gaten fornyes og opprustes til en fotgjengervennlig gate med bredere fortau og mer oppholdsareal. Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det etableres god fremkommelighet for gående og for trikken. Varelevering og adkomst til eiendommene opprettholdes. Prosjektet omfatter blant annet: • Oppgradering gategrunn, dekker vei og fortau, grønnstruktur/beplantning, faste konstruksjoner, gatemøbler, belysning mm. • Holdeplass for trikk • Parkering for varelevering og sykkel, HC. • Skinner med underliggende fundament/plater • Trekkerør, strøm, kummer • Overvannshåndtering, Vann- og avløpsrør, • Grensesnittløsninger mot gårdeiere: areaer, gatevarme, inngangsparti/trapper, stikkledninger, veggfester.