Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13378
Registrert: 16.02.2017
Firma: Telenor Norge AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Joar Andresen Kontakt-tlf:
Start: 10.03.2017 Slutt: 09.03.2018
Arbeidets art: Ny fibertrassè fra eksisterende kum( Landingsveien 25) frem til ny kum(Pilotveien 6). Deretter veikryssing til Pilotveien 6. Graving vil skje i fortau.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes