Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13252
Registrert 02.11.2017
Firma BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Start 01.08.2018
Slutt 01.03.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ida Øvren
Kontakt telefon 95131051
Arbeidets art Bymiljøetaten og Sporveien skal oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Trikken skal fjernes fra Kongsveien og legges i tunnel på strekningen. Dagens holdeplass i Ekebergparken skal flyttes østover og oppgraderes.