Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13142
Registrert: 16.12.2016
Firma: Sporveien AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Alison Lem Kontakt-tlf: 94866440
Start: 02.10.2017 Slutt: 30.09.2020
Arbeidets art: Basen skal oppgraderes for å ta i mot nye trikker. Riving av brakkerigg, oppgradering av eksisterende bygg, bygging av garasje i kjelleren, bygging nye spor inn på base samt oppgradering av Ekebergbanen fra Holtet holdeplass og ca. 800m retning Ljabru.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes