Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 13142
Registrert 16.12.2016
Firma Sporveien AS
Start 02.10.2017
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Alison Lem
Kontakt telefon 94866440
Arbeidets art Basen skal oppgraderes for å ta i mot nye trikker. Riving av brakkerigg, oppgradering av eksisterende bygg, bygging av garasje i kjelleren, bygging nye spor inn på base samt oppgradering av Ekebergbanen fra Holtet holdeplass og ca. 800m retning Ljabru.