Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 12322
Registrert 08.05.2018
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 01.06.2018
Slutt 01.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Sverre Asmyr
Kontakt telefon 41279874
Arbeidets art Anlegg av fortau, sykkelfelt og kjørefelt i Åkebergveien fra Ring 2 til Grønlandsleiret. Veiens bredde økes fra ca 14 til 16 meter. Det skal etableres kantstein både mellom sykkelfelt-fortau og kjørefelt-sykkelfelt. Nye sluk og hjelpesluk mot kantstein på begge sider av veien. Det planlegges ny belysning på strekningen. BYM ber om at kabel- og ledningseiere vurderer oppgraderingsbehov av sine anlegg