Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 12156
Registrert 09.03.2022
Firma BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Start 01.08.2022
Slutt 01.11.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Sverre Asmyr
Kontakt telefon 41279874
Arbeidets art Forprosjekt og reguleringsplan for bygging av sykkelvei med fortau langs Tvetenveien og Østensjøveien - strekningen fra eksisterende anlegg ved Ole Deviks vei og fram til Grenseveien. Anlegge vil omfatte hele veiens bredde og innebærer omfattende tiltak i bakken med flytting av sluk og kabeltraseer.