Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 12027
Registrert 10.09.2018
Firma BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Start 15.11.2018
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ida Øvren
Kontakt telefon 95131051
Arbeidets art ...Oppdaterte tegninger i forbindelse med anbud... Storgata skal rustes opp som en del av trikkeprogrammet. Arbeidene omfatter trikkeinfrastrukturen, holdeplasser, VA-ledninger og alle overflater, fra fasade til fasade, og tilpasninger til sidegatene. Innenfor prosjektarealet vil enkelte områder kunne utgå avhengig av politisk vedtak Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no) Henvisning til Kgrav for midlertidig spor plan nr: 13993