Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 11777
Registrert 04.04.2018
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 12.04.2018
Slutt 15.04.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kai Zander
Kontakt telefon 23440640
Arbeidets art Samarbeidsprosjekt med BYM. I forbindelse med BYM sin opprustning av gatelegemet og håndtering av overflatevann, vil VAV fornye vann og avløpsledninger. VAV vil etablere Ø200mm VL og Ø250mm AF.