Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 11522
Registrert 07.03.2019
Firma Oslo kommune Vann Avløp
Start 01.08.2019
Slutt 01.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kirsti Bjartnes
Kontakt telefon 93626527
Arbeidets art NB! Planen er tidligere godkjent, men legges ut på nytt pga. endring av start/slutt. Ingen endringer forøvrig.Kirkehaugsveien mellom Kirkehaugsveien 8 og Kirkehaugsveien 9B, skal graves opp for å etablere ny vannledning mellom kummer som vist på vedlagt planskisse. Det må påregnes redusert fremkommelighet i Kirkehaugsveien i anleggsperioden.