Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 10605
Registrert 30.01.2020
Firma BYM Veiforvaltning Oslo kommune
Start 01.10.2020
Slutt 01.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Katrine Sætre
Kontakt telefon 99535737
Arbeidets art Det skal opparbeides sykkelfelt og fortau på begge sider av veien langs Tåsenveien, fra Stavangergata til Darre Jenssens plass (Ring 3). Tiltaket krever utvidelse av veien og grunnerverv. Eksisterende kabler og ledninger skal legges i bakken. Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplanarbeid er ferdigstilt, men det gjenstår noen grunnervervsavtaler. Byggestart er derfor utsatt. Forventet byggestart høsten 2020.