Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
6959 Maridalsveien 147-159 og Arendalsgata Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 21.03.2017 31.12.2018
8094 Ulvenveien-Knud Brynsvei-Haraldrudveien Oslo kommune Vann Avløp Ann-Kristin Johnsrud 23440143 01.06.2014 01.06.2019
10092 Ullevålsveien Oslo kommune Vann Avløp Morten Kristensen 23440116 01.08.2016 31.12.2018
10861 Tinghuset - Tullinløkka - oppgradering av trikketrasé med tilhørende gater og byrom BYM Gate og kollektiv Oslo kommune Ida Øvren 95131051 01.03.2017 31.12.2018
11523 Dr. Rustads vei – Sammenkobling av endeledninger Oslo kommune Vann Avløp Kirsti Bjartnes 93626527 01.05.2018 01.12.2018
11777 Telthusbakken - Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 12.04.2018 15.04.2019
12027 Storgata, gateopprusting BYM Gate og kollektiv Oslo kommune Ida Øvren 95131051 15.11.2018 30.06.2021
12322 Åkebergveien BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune Jan Sverre Asmyr 41279874 01.06.2018 01.06.2020
12573 Olafiaplassen BYM Veiplan Oslo kommune Åse Rasmussen 01.06.2018 31.12.2018
13071 Inngang til ny tunell Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.06.2017 31.12.2018
13128 Bygdøynesveien 24b-34b Geomatikk Sissel Ree 47508305 16.04.2018 14.12.2018
13142 Oppgradering av Holtet trikkebase samt Ekebergbanen utenfor basen Sporveien AS Alison Lem 94866440 02.10.2017 30.09.2020
13252 Kongsveien og trikketunnel BYM Gate og kollektiv Oslo kommune Ida Øvren 95131051 01.08.2018 01.03.2020
13939 Kongleveien – VP10 Havnabakken Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.06.2018 01.06.2020
14118 Bygging av ny likeretter-stasjon ved Ullevål stadion Sporveien AS Tom Bjørnsen 98630202 26.03.2018 06.03.2019
14291 Toppåsveien - Oppgradering av VA Oslo kommune Vann Avløp Vegard Gallefoss Vangsnes 23440082 03.09.2018 07.05.2021
14367 Snargangen Geomatikk Sissel Ree 47508305 22.10.2018 03.04.2019
14571 Utblokking av eksisterende 150 mm vannledning i Tyristubbveien og Eftasåsen på Oppsal Oslo kommune Vann Avløp David Murtnes 99360435 01.08.2018 28.02.2019
14582 Åpning av Lillebergbekken fra Grenseveien til Stålverksveien Oslo kommune Vann Avløp Kirsti Bjartnes 93626527 01.10.2018 01.10.2019
14679 Hoffsjef Løvenskiolds vei 1-22 - Ullern Gårds vei 1-11 Oslo kommune Vann Avløp Krystyna Kvistad 97030214 01.10.2018 30.06.2019
14704 Thorleif Haugs vei Geomatikk Regine Krefting 91509146 01.05.2018 30.11.2018
14765 Kabelgrøft for Telenor ved Sørkedalen skole - fiber til Langlia (10337108) Telenor Norge AS Knut Brekke Larsen 97528011 26.03.2018 20.12.2018
14777 Kabelgrøft for Telenor - kabelgrøft til General Ruges vei 150 (10335954) Telenor Norge AS Knut Brekke Larsen 97528011 27.03.2018 30.11.2018
14794 Dronning Blancas vei - Ny bomstasjon Statens Vegvesen Øystein Tandberg 91139536 01.06.2018 01.03.2019
14795 Suhms gate - Ny bomstasjon Statens Vegvesen Øystein Tandberg 91139536 01.06.2018 01.03.2019
1 2 3 .. 5 >
©2018 Geomatikk as