Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10605 Sykkelfelt i Tåsenveien fra Stavangergata til Ring 3 BYM Veiforvaltning Oslo kommune Katrine Sætre 99535737 01.10.2020 01.10.2022
13939 Kongleveien – VP10 Havnabakken Oslo kommune Vann Avløp Terje Rødberg 92898291 03.02.2020 01.04.2022
16242 Grågåsveien BYM Veiforvaltning Oslo kommune Stein H. Johansen 91001704 01.05.2019 31.12.2109
17191 Vestli skole Vestlisvingen 184 Geomatikk AS Linda Dragonmoen 15.05.2019 31.12.2021
17213 Skuggen/Bogstad - Ny vannkum og portal Oslo kommune Vann Avløp Kathrine Dorthea Stokke Ruud 45401499 01.10.2021 01.03.2024
18467 Nye hovedledninger for vann, overvann og spillvann i Arilds vei og Revefaret Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 06.01.2020 01.09.2022
19119 Gange- og sykkeltiltak i Blindernveien og Prestegårdsveien BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune Sara Strid 90045742 01.03.2021 31.10.2021
19490 Jens Bjelkes gate, strakstiltak sykkel BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune Lars Olav Farstad 48231388 06.04.2021 30.11.2021
20276 Provkiosk Calmeyersgate ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Espen Brustad 95 16 61 16 04.03.2020 01.03.2022
20304 Luftfartsveien - Stasjonsveien Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.04.2020 01.12.2021
21339 Liljeveien - Roseveien Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.09.2020 30.12.2022
21342 Kvistveien Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.09.2020 30.12.2022
21589 Hoff terrasse 20 – Engebrets vei 5 Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.10.2020 31.12.2021
21850 Østensjø Nord og Østensjøbekken. Oslo kommune Vann Avløp Marit Robøle Løberg 99043322 01.12.2020 01.11.2021
22269 Ny vannforsyning Oslo - Sollerud, riggområde og adkomstvei. Oslo kommune Vann Avløp Jonas Kavli Lysgaard 48195872 25.09.2020 30.06.2023
22739 Munkedamsveien-Filipstadveien Oslo kommune Vann Avløp Julia Nordahl 93880233 01.04.2021 01.04.2022
23425 Ombergveien, Haråsveien, Kirkehaugsveien - Utskifting av vann- og avløpsledninger Oslo kommune Vann Avløp Hanne Næss Høvik 98095337 01.06.2021 01.11.2022
23521 Nye Tøyenbadet - kabelføringer ASPLAN VIAK AS Tord Beck Sletten 47359219 19.11.2020 31.12.2025
23527 Sykkeltilrettelegging Ytre Ringvei BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune Jan Sverre Asmyr 41279874 03.05.2021 31.10.2022
23528 Sandstuveien-Libakkveien Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 04.01.2021 03.01.2022
23544 Kronprinsens gate - Huitfeldtsgate Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 03.05.2021 31.01.2022
23806 Fortau og OV Håkanes Maskin A/S Steffen Løvbrøtte 91678152 15.01.2021 23.11.2023
23825 Omlegging av fjernvarmerør på Mortensrud Fortum Oslo Varme AS Tormod Kvarme 91609352 18.05.2021 25.09.2023
23855 Voksenkollveien 16-38 Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 02.08.2021 31.12.2022
23858 Håvalds vei 4 – Kåres vei 34 Oslo kommune Vann Avløp Ann-Kristin Johnsrud 23440143 02.08.2021 31.12.2022
Viser 1 - 25 av 204 1 2 3 .. 9 >