Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Type tiltak Tiltakshaver Ansvarshavende Start Slutt
113722 Leie grunn byggeformål Per- Martin Rystad 30.01.2017 01.10.2017
114191 Leie grunn byggeformål Lasse Hyenes Lysne 07.02.2017 31.12.2018
< 1 2
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no