Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 7591
Registrert: 05.05.2014
Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Eva Tømmervåg Kontakt-tlf: 90544103
Start: 01.09.2014 Slutt: 31.12.2017
Arbeidets art: Oppgradering av Prinsens gate til toveistrikk inklusive gateoprustning fra fasade til fasade. Oppgradering til høystandard holdplasser, nytt dekke i vei og på fortau. Fjerning av trikkeskinner i Tollbugate samt tilknytende gatenett. Tiltaket berører noen sidegater
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes