Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 7591
Registrert: 05.05.2014
Firma: BYM Gate og kollektiv Oslo kommune Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Eva Tømmervåg Kontakt-tlf: 90544103
Start: 01.09.2014 Slutt: 31.12.2017
Arbeidets art: Oppgradering av Prinsens gate til toveistrikk inklusive gateoprustning fra fasade til fasade. Oppgradering til høystandard holdplasser, nytt dekke i vei og på fortau. Fjerning av trikkeskinner i Tollbugate samt tilknytende gatenett. Tiltaket berører noen sidegater
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes