Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 6959
Registrert: 21.03.2017
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kai Zander Kontakt-tlf: 23440640
Start: 21.03.2017 Slutt: 31.12.2018
Arbeidets art: NB! Dette er et pågående arbeid. Eneste endring fra forrige versjon er endring på forventet slutt. Omlegging av hovedledninger. Konvensjonelt graveprosjekt. Ny 600 VL, 300 VL , 400 OV og 250 SP. NB! I forhold til tidligere versjoner av planen så faller Arendalsgata ut av prosjektet. Gjenstående trase blir noe forlenget nordøst og sydover.
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes