Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 6959
Registrert: 21.03.2017
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kai Zander Kontakt-tlf: 23440640
Start: 21.03.2017 Slutt: 31.12.2018
Arbeidets art: NB! Dette er et pågående arbeid. Eneste endring fra forrige versjon er endring på forventet slutt. Omlegging av hovedledninger. Konvensjonelt graveprosjekt. Ny 600 VL, 300 VL , 400 OV og 250 SP. NB! I forhold til tidligere versjoner av planen så faller Arendalsgata ut av prosjektet. Gjenstående trase blir noe forlenget nordøst og sydover.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes