Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 13232
Registrert: 24.01.2017
Firma: Oslo kommune BYM Byutviklingsprosjekter Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Helen Alexandra Mattsson Kontakt-tlf: 90544606
Start: 01.06.2017 Slutt: 01.11.2017
Arbeidets art: Turvei D2 har en strekning mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken og skal oppdateres med delvis ny linjeføring og med tilliggende areal for aktiviteter og sitteplasser. Turvei D2 er prosjektert med 3m bred sykkelvei tilpasset 2-veis sykkeltrafikk, samt tilhørende fortau med bredde 2,5m. En kantstein med faset kant skiller sykkelvei og fortau. Overvann ledes til grøntareal for lokal infiltrasjon. Grøntdrag langs turvei D2 er regulert som Friområde / park jfr reguleringsplan av 22.07.1960. Byggestart 01.06.2017. Ferdigstilt 01.11.2017 Kontaktperson hos BYM er Helen Alexandra Email: alexandra.mattsson@bym.oslo.kommune.no Telefon +47 905 44 606
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes