Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13232
Registrert: 24.01.2017
Firma: BYM Byutviklingsprosjekter Oslo kommune Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Helen Alexandra Mattsson Kontakt-tlf: 90544606
Start: 01.06.2017 Slutt: 01.11.2017
Arbeidets art: Turvei D2 har en strekning mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken og skal oppdateres med delvis ny linjeføring og med tilliggende areal for aktiviteter og sitteplasser. Turvei D2 er prosjektert med 3m bred sykkelvei tilpasset 2-veis sykkeltrafikk, samt tilhørende fortau med bredde 2,5m. En kantstein med faset kant skiller sykkelvei og fortau. Overvann ledes til grøntareal for lokal infiltrasjon. Grøntdrag langs turvei D2 er regulert som Friområde / park jfr reguleringsplan av 22.07.1960. Byggestart 01.06.2017. Ferdigstilt 01.11.2017 Kontaktperson hos BYM er Helen Alexandra Email: alexandra.mattsson@bym.oslo.kommune.no Telefon +47 905 44 606
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes