Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13149
Registrert: 10.05.2017
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ann-Kristin Johnsrud Kontakt-tlf: 23440143
Start: 01.08.2017 Slutt: 31.12.2017
Arbeidets art: Ny versjon gjelder endret plassering og rev plantegning. Bygging av ny reduksjonskum, RK144 Brenna. RK144 er end av seks kummer som tilhører prosjektet Målesoner Oslo Syd. Prosjektet har som mål å redusere lekkasjer, være beslutningsstøtte ved tiltaksplanlegging og bidra til bedre driftsovervåking. VAVs prosjektleder: Raymond Kinn, e-post: raymond.kinn@vav.oslo.kommune.no
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes