Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 12794
Registrert: 01.08.2016
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Terje Rødberg Kontakt-tlf: 92898291
Start: 01.02.2017 Slutt: 01.03.2018
Arbeidets art: Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende vann ogg avløpsledninger i Tollbugata fra Kirkegata til Akersgata. Rehabiliteringen vil bli utført med en kombinasjon av graveløsninger, strømpekjøring og utblokking. Valg av metode vil sees på i prosjekteringsfasen. Prosjektleder og kontakt for prosjektet i VAV er Rolv Anders Systad. Han kan nås på telefon: 928 23 449 eller 23 44 00 40, eller e-post: rolvanders.systad@vav.oslo.kommune.no
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes