Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 12794
Registrert: 01.08.2016
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Terje Rødberg Kontakt-tlf: 92898291
Start: 01.02.2017 Slutt: 01.03.2018
Arbeidets art: Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende vann ogg avløpsledninger i Tollbugata fra Kirkegata til Akersgata. Rehabiliteringen vil bli utført med en kombinasjon av graveløsninger, strømpekjøring og utblokking. Valg av metode vil sees på i prosjekteringsfasen. Prosjektleder og kontakt for prosjektet i VAV er Rolv Anders Systad. Han kan nås på telefon: 928 23 449 eller 23 44 00 40, eller e-post: rolvanders.systad@vav.oslo.kommune.no
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes