Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 12712
Registrert: 01.07.2016
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Lena-Cecilie Skogheim Kontakt-tlf: 97116755
Start: 01.08.2016 Slutt: 29.06.2018
Arbeidets art: Graving i fortau langs Dronning Eufemiasgate (på sørsiden) mot A9 Diagonale. Formål: kappe spunt mot byggegrop 2 meter ned, legge fjernvarme samt støpe en trykkplate mot eksisterende plate under D.E.G. Veidekke skal utføre jobben fra krysset D.E.G./Nylandsveien frem til Robert Levins gate, Bjørvika Infrastruktur kommer til å utføre tilsvarende arbeider mot A9 langs Nylandsveien og Operagata ved et senere tidspunkt.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes