Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 12433
Registrert: 25.04.2016
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kai Zander Kontakt-tlf: 23440640
Start: 01.05.2017 Slutt: 02.10.2017
Arbeidets art: Prosjektet omfatter etablering av 3 nye vannledninger mellom endekummer. Det skal rehabiliteres tilhørende ved å bygge nye kumgrupper eller til pusses opp. Det skal bygges 2 nye markeringskummer.Total traselengde er 209 m. To traseer ligger i Bergtunveien og en trase ligger i Bjerkeliveien. Se vedlagt kartutsnitt fra Gemini, Oversiktsplan 1:500 og Plantegning 1:100 med Trase 1, med Trase 2 og med Trase 3. Det er vedlagt standard kumtegning for kumgruppe (plan og snitt 1:20) og standard tegning av markeringskum.. Arbeidene skal utføres med konvensjonell graving. Det er langsgående el-kabler ved alle traseer og en del kryssende kabler. Plan-profil tegning viser el-kabler i området.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes