Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 12118
Registrert: 27.01.2016
Firma: Fortum Oslo Varme AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Terje Strand Kontakt-tlf: 99617123
Start: 01.06.2016 Slutt: 31.12.2017
Arbeidets art: Legging av ny hovedledning for fjernvarme i Dælenenggata mellom Hans Barliens gate og Dælenenggata 36. Det kan være aktuelt også å legge ny stikkledning til Københavngata 19. Prosjektet vil bli koordinert med VAVs plan 11963 angående utskifting av VA-ledninger i Dælenenggata. Det er allerede avviklet 2 møter med VAV.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes