Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 11943
Registrert: 23.11.2016
Firma: Telenor Norge AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Josef Yousef Kontakt-tlf: 91589721
Start: 28.11.2016 Slutt: 27.11.2017
Arbeidets art: Grave kabelgrøft der det i dag er eks. kabelgrøfter. Traseen i Glimmerveien/Feltspatveien/Steinspranget er gravd ferdig. ..Ny versjon - Flytting av trase i krysset Glimmerveien/Mellombølgen. Mindre justering av trase videre i Mellombølgen etter avtale med VAV.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes