Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 11935
Registrert: 21.10.2015
Firma: Hafslund Nett Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ivar Bredesen Kontakt-tlf: 91130551
Start: 01.04.2017 Slutt: 01.12.2017
Arbeidets art: Ny 132 kV kabeltrase mellom Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune og Jar transformatorstasjon i Bærum kommune. Planlagt gjennomføring i 2017.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes