Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 11742
Registrert: 14.08.2015
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kai Zander Kontakt-tlf: 23440640
Start: 01.01.2016 Slutt: 01.05.2018
Arbeidets art: Rehabilitering og kapasitetsøkning av vann- og avløpsnettet. Nye VL/SP/OV ved konvensjonell graving ca 2375 meter. Prosjektet er i forprosjekt fasen. Forprosjektet utarbeides av COWI ved Jon Håvard Lien.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes