Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 11522
Registrert: 07.10.2016
Firma: Oslo kommune Vann Avløp Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kai Zander Kontakt-tlf: 23440640
Start: 02.01.2017 Slutt: 29.12.2017
Arbeidets art: NB! Planen er tidligere godkjent, men legges ut på nytt pga. endring av start/slutt. Ingen endringer forøvrig.Kirkehaugsveien mellom Kirkehaugsveien 8 og Kirkehaugsveien 9B, skal graves opp for å etablere ny vannledning mellom kummer som vist på vedlagt planskisse. Det må påregnes redusert fremkommelighet i Kirkehaugsveien i anleggsperioden.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes