Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
13761 fibertrasè, Iver Olsens vei 8 Telenor Norge AS Yngve Lågbu 45414246 18.05.2017 20.12.2017
13768 Fibertrasè, Hareveien 10 Telenor Norge AS Joar Andresen 19.05.2017 22.12.2017
13816 Fibertrasè, Kapellveien 8A Telenor Norge AS Joar Andresen 29.05.2017 18.12.2017
13848 Fiberutbygging Sognsveien 235 Telenor Norge AS Yngve Lågbu 45414246 06.06.2017 29.11.2017
13850 Sørkedalsveien 167 Telenor Norge AS Yngve Lågbu 45414246 06.06.2017 30.11.2017
13860 Fibertrasè, Arnebråtveien 81 Telenor Norge AS Joar Andresen 12.06.2017 30.11.2017
13912 Ullernschausseen 24 Geomatikk Sissel Ree 47508305 22.06.2017 01.12.2017
13914 Grefsentunet 1, fibertrasè Telenor Norge AS Joar Andresen 23.06.2017 22.11.2017
13929 BR1 og 5 Akershusstranda - Kongens gate Oslo kommune BYM Sykkelplanseksjonen Sara Strid 90045742 01.09.2017 01.12.2017
13973 Røa SV - Harald Løvenskiolds vei Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 30.09.2017 30.11.2017
13976 Røa SV - Fådveien Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 25.10.2017 01.08.2018
14017 Nordbergveien Geomatikk Sissel Ree 47508305 01.10.2017 31.12.2017
14026 Fyrstikkaléen Geomatikk Regine Victoria Høgbrenna Krefting 09146 01.08.2017 31.12.2017
14048 Kabelgrøft lavspent. Låveveien - Axel Brinchs vei. Hafslund Nett Eldar Østbakken 90763415 07.07.2017 01.05.2018
14067 Røa SV - Melumveien Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 24.10.2017 01.08.2018
14073 Kabelgrøft for Telenor - kabelgrøft til Vannverkets høydebasseng i Ullveien 4 (10337099) Telenor Norge AS Knut Brekke Larsen 97528011 06.10.2017 30.04.2018
14077 Røa SV - Nøtteveien Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 30.10.2017 01.08.2018
14078 Røa SV - Finnhaugveien Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 25.10.2017 01.08.2018
14079 Røa SV - Øraveien Viken Fiber Stig Marius Dahlgård 92098400 07.08.2017 01.12.2017
14082 Kabelgrøft for Telenor - kabelgrøft langs Hospitsveien (10337098) Telenor Norge AS Knut Brekke Larsen 97528011 29.08.2017 30.11.2017
14110 Skøyen - Tilpasning nye trikker SPORVEIEN AS Alison Lem 94866440 16.10.2017 31.01.2018
14136 Fibertrasè, Storåsveien 52 Telenor Norge AS Yngve Lågbu 45414246 28.08.2017 23.02.2018
14139 Fibertrasè, Homansbakken 2 Telenor Norge AS Yngve Lågbu 45414246 28.08.2017 26.02.2018
14142 Opparbeidelse fortau Haakon VII's gate 1 Oslo kommune Byromsprosjekter Marita Sanni 98041488 04.09.2017 15.12.2017
14177 Vetlandsveien 99 Oslo kommune Vann Avløp Nadir Trujillo 04.09.2017 01.12.2017
< 1 2 3 4 >
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no