Graving i Oslo kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Oslo kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge)
Les mer om..
Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12910 Bregneveien - Borgestadveien Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 03.07.2017 01.10.2018
12997 Kabelgrøft for fiber til Kommunal bygg på Grorudveien 75. Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 07.11.2016 01.10.2017
12999 1 stk. 11 kV høyspentkabel etableres i eksisterende trassè. Hafslund Nett Eldar Østbakken 90763415 01.06.2017 01.12.2017
13022 Kabelgrøft i Zinoberveien. Hafslund Nett Ingvild Spurkeland 45451884 03.04.2017 02.10.2017
13023 Kabelgrøft, Sørkedalen, fra Strøm til Jordsbråten Hafslund Nett Ingvild Spurkeland 45451884 03.04.2017 02.10.2017
13031 Kabelgrøft for fiber til Kommunal bygg på LJABRUVEIEN 187 Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 25.11.2016 17.11.2017
13039 Fjernvarme Snorres gate FORTUM OSLO VARME AS Terje Strand 99617123 09.01.2017 15.12.2017
13053 Fjernvarme Dælenenggata-Tromsøgata FORTUM OSLO VARME AS Terje Strand 99617123 01.04.2017 30.09.2017
13071 Inngang til ny tunell Oslo kommune Vann Avløp Kai Zander 23440640 01.06.2017 31.12.2018
13080 Freserveien 1 - ny AF 2000 rør Oslo kommune Vann Avløp Kathrine Dorthea Stokke Ruud 45401499 02.01.2017 02.01.2018
13100 Fiber till Nordtvet Bad Gårdsveien 4 Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 13.12.2016 13.11.2017
13111 Kabelgrøft for fiber til Kommunal bygg på Slimeveien 10 Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 02.01.2017 01.01.2018
13147 RK133 Solveien Oslo kommune Vann Avløp Ann-Kristin Johnsrud 23440143 01.08.2017 31.12.2017
13149 RK144 Brenna Oslo kommune Vann Avløp Ann-Kristin Johnsrud 23440143 01.08.2017 31.12.2017
13165 Kabelgrøft for fiber Åsbråten 2 Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 30.01.2017 24.01.2018
13168 Graving av fjernvarmegrøft langs Lørenveien fra Lørenvangen til Lørenveien 54 FORTUM OSLO VARME AS Tormod Kvarme 22.05.2017 01.11.2017
13171 Fiber fra Nordtvet bad til Nordtvet gård. Telenor Norge AS Marius Utaker 01.02.2017 30.11.2017
13187 Lavspent kabelgrøft Hafslund Nett Eldar Østbakken 90763415 01.05.2017 01.11.2017
13188 Lavspent kabelgrøft. Hafslund Nett Eldar Østbakken 90763415 01.05.2017 01.11.2017
13220 Spor- og Vekseltiltak Majorstuen SPORVEIEN AS Anne Johanne Lind 92435767 01.08.2017 30.09.2017
13232 Turvei D2 mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken Oslo kommune BYM Byutviklingsprosjekter Helen Alexandra Mattsson 90544606 01.06.2017 01.11.2017
13280 RK52 Vennersborgveien Oslo kommune Vann Avløp Ann-Kristin Johnsrud 23440143 01.08.2017 31.12.2017
13332 Bygdøynesveien 15 Geomatikk Regine Victoria Høgbrenna Krefting 09146 01.03.2017 30.11.2017
13337 Gunnulvs vei 38 Telenor Norge AS Josef Yousef 91589721 01.03.2017 28.02.2018
13368 Gabbi Lunds vei - Nye hovedledninger for vann og avløp Oslo kommune Vann Avløp Hanne Næss Høvik 98095337 05.06.2017 09.10.2017
< 1 2 3 4 .. 6 >
Systemeier: Oslo kommune Bymiljøetaten Tlf: 02 180 Epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no - ©2017 Geomatikk as Tlf: 810 33 400 Epost: support@geomatikk.no